Wystawione długi na:

27,342,909.99 PLN

Ilość wierzytelności:

708

PREMIUM

Aktualnie brak promowanych wierzytelności.

Wystaw, sprzedaj, odzyskaj

Skutecznie i zgodnie z prawem.

więcej o Giełdzie

Opłaty i zakres usług Krajowej Giełdy Długów podzielone są ze względu na status długu (nowo publikowany dług, dług publikowany, dług w Poczekalni, dług usunięty).

Wykonanie danej czynności (Usługi) uwarunkowane jest posiadaniem odpowiedniej ilości środków na koncie.

Płatność za Usługi następuje w formie prepaid (przedpłaty) za pomocą płatności on-line dostępnej w Panelu 'Moje Konto' - Doładuj konto.

Cennik opłat:
Pierwotna wartość długu - wysokość prowizji za zdjęcie długu ustalana jest na podstawie kwoty długu podanej przy wprowadzaniu długu na Giełdę.

Przeterminowanie długu - wysokość prowizji za zdjęcie długu ustalana jest na podstawie przeterminowania długu w dniu zdjęcia z giełdy. Przeterminowanie liczone jest od terminu płatności podanego pierwotnie przy wprowadzaniu długu na Giełdę (dla długu wynikającego z większej ilości faktur, podaje się najstarszy termin płatności).

Opłata za zdjęcie długu oraz edycję kwoty długu (zmniejszenie) liczona jest każdorazowo dla każdej operacji i nie może być mniejsza niż kwota minimalna podana w tabeli. Wysokość opłaty dla edycji długu obliczana jest od kwoty dokonywanego zmniejszenia.

Natychmiastowa publikacja długu wraz z powiadomieniem Dłużnika

Bezpłatne wystawienie długu wraz z wysyłką powiadomienia do Dłużnika

więcej

Wyślij ostrzeżenie i daj 7 dni Dłużnikowi

Usługa poczekalni – szansa na odzyskanie pieniędzy bez upubliczniania długu

więcej

Wyróżnij swoją ofertę

Wybierz jedną z dwóch metod promowania długu

więcej

Umieszczaj długi automatycznie

Zintegruj swój system informatyczny dla szybkiej obsługi Giełdy

więcej